Hướng dẫn FAO-IPPC-ISPM 15

Chủ nhật, 17/01/2021, 17:57 GMT+7

Tổ chức lương thực thế giới đã ban hành hướng dẫn làm thế nào để xử lý các nguyên liệu gỗ dùng để vận chuyển sản phẩm giữa các nước với nhau. Mục đích chính là để ngăn ngừa việc vận chuyển quốc tế về sự lây lan bệnh tật và con trùng có thể ảnh hưởng hưởng tiêu cực đến thực vật hoặc hệ sinh thái.

ISPM-15 ảnh hưởng đến tất cả các nguyên liệu bằng gỗ (Pallet, Thùng gỗ, ...) Yêu cầu phải được bỏ lại và sau đó được sử lý bằng nhiệt hoặc khử trùng và dán tem có dấu hiệu tuân thủ.

Trong đặt hàng để tránh những phiền phức khi nhập hàng. Một số khách hàng yêu cầu không được vật liệu đóng gói bằng gỗ từ nhà cung cấp của họ. Ngày nay, các quy định tiêu chuẩn đã được áp dụng tại nhiều nước trên thế giới như ở các nước Châu Âu và Hoa Kỳ.

 Để tránh và giảm thiểu các chi phí xử lý cộng thêm. Hãy sử dụng bao bì giấy carton.

Ý kiến của bạn