SẢN PHẨM

Trở về


Tên sản phẩm: THANH NẸP DẠNG BO TRÒN
Mã sản phẩm:
  Previous Product Next Product
Mô tả sản phẩm:

Đuợc thiết kế đặc biệt theo dạng cuộn tròn chuyên dùng cho những loại bàn tròn, ô van hay những vật thể tương tự khác. Tuỳ thuộc vào sự lựa chọn đa dạng về chất lượng và kích thước hàng hoá mà luôn luôn có những giải pháp thích hợp cho việc đóng gói những loại sản phẩm này.