Tính chất

Eltete Việt Nam kinh doanh dựa trên các sản phẩm thân thiện với môi trường

Mục tiêu của chúng tôi là ngày có nhiều doanh nghiệp mới tham giao vào sứ mệnh quan trọng này. Để giảm thiểu những tác động đến môi trường bằng cách thay thế các vật liệu đóng gói không thân thiện với môi trường với giải pháp đóng gói vận chuyển phù hợp hơn. Giảm thiểu - Thay thế - Tái chế đưa chúng ta đến việc sử dụng ít vật liệu hơn, và có tác động tích cực đến việc phát thải khí CO2.