Nguyên liệu được tối ưu hóa cho việc giao hàng đến nhà và công việc kinh doanh

Việc quyết định chọn nguyên vật liệu đóng gói nhẹ và chắc mẽ trong thương mại điện tử sẽ đảm bảo cho việc giao hàng, điều này sẽ làm cho khách hàng hài lòng và tỷ lệ việc khách hàng mua lại lần nữa sẽ cao hơn. Việc xử lý hàng hoá đã đặt sẽ dễ dàng và các nguyên vật liệu đóng gói cũng đã đươc giảm, 100% giấy carton tái chế có thể được đưa đến các container rác gần nhất mà không có chi phí phụ thêm.

Ví dụ, một pallet giấy tiêu chuẩn chỉ nặng 5 kg trong khi một pallet gỗ có trọng lượng 15 kg. Một số giải pháp của Eltete là sự nhẹ hơn và  vì vậy, đó là một phương án thay thế tuyệt vời cho các nguyên vật liệu truyền thống được sử dụng.

 

✓Tiết kiệm giá ✓Nguyên vật liệu nhẹ ✓Giảm bớt nguyên vật liệu ✓Sự kết hợp đa dạng ✓Kích thước linh hoạt ✓Việc xử lý và tái chế dễ dàng ✓Hài lòng khách hàng.

 

BoxRunner tự dính

 • Nhanh chóng và dễ dàng để đính kèm
 • Kết dính tuyệt vời với các bề mặt khác nhau
 • Có sẵn với hỗ trợ cạnh 
 • Các lựa chọn khác nhau về chiều cao, chiều dài, v.v.

click="if (!lightboxLoaded) return false">tự dính

click="if (!lightboxLoaded) return false">Tự dính


Cái hộp

 • Dễ dàng xử lý, nạp và bốc dỡ
 • Có sẵn cho các ứng dụng nặng
 • Có thể được kết hợp với bất kỳ pallet
 • Cung cấp trong một bộ

click="if (!lightboxLoaded) return false">cái hộp

click="if (!lightboxLoaded) return false">cái hộp


Khay pallet với khung

 • Thích hợp cho các sản phẩm ngắn và dài
 • Ổn định, bảo vệ và bảo vệ
 • Dễ kết hợp với Hộp
 • Thực hiện theo nhu cầu của bạn

click="if (!lightboxLoaded) return false">Khay pallet

click="if (!lightboxLoaded) return false">Khay pallet


Căn cứ Pallet với EdgeRunner

 • Bảo vệ chống rò
 • Sử dụng vật liệu tối thiểu
 • An ninh cho lô hàng
 • Tùy chọn ER được gắn trực tiếp vào một hộp

click="if (!lightboxLoaded) return false">Nền pallet

click="if (!lightboxLoaded) return false">Nền pallet


Pallet Carton

 • Thay thế cho pallet gỗ, ván ép hoặc nhựa
 • Khả năng chịu tải nặng
 • 2 và 4 chiều
 • Tuân thủ theo ISPM-15

click="if (!lightboxLoaded) return false">Thùng carton

click="if (!lightboxLoaded) return false">Thùng carton

Kiểm soát các tùy chọn vận chuyển của bạn. 
Tăng hiệu quả tổng thể và sự hài lòng của khách hàng!

 

Latest News

Testimonials