Môi trường

Eltete Việt Nam thiết kế, phát triển và kinh doanh các sản phẩm bao bì vận chuyển bằng giấy Carton 100% có thể tái chế phù hợp với tất cả các luật và các quy định về môi trường liên quan. Chúng tôi liên tục cải tiến máy móc và phương pháp nhằm giảm thiểu năng lượng trong quá trình sản xuất. Nguyên vật liệu của chúng tôi lấy từ các nguồn tái tạo và có sẵn. 

Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao và giải pháp cho việc bảo vệ hàng hóa trong lưu kho và trong suất quá trình vận chuyển. Điều này ngăn ngừa sự tổn thất về tài chính không cần thiết thông qua sự hư hại về sản phẩm và giảm thiểu tác động đến môi trường. Chúng tôi cũng muốn giúp khách hàng tìm ra giải pháp đóng gói phù hợp nhất

Mạng lưới sản phẩm của chúng tôi là vị trí chiến lược do đó khoảng cách đến khách hàng là ngắn nhất có thể. Chúng tôi hoạt động hiệu quả và giảm thiểu gánh nặng không cần thiết trên trái đất

Đội ngũ quản lý và nhân viên của chúng tôi hoạt động phù hợp với chính sách môi trường và quy tắc ứng xử của Công ty Eltete Việt Nam. Các nhà thầu của chúng tôi cũng phải tuân thủ những chính sách này

Khẩu hiệu của Công ty Eltete Việt Nam: 3Rs. Chúng tôi thực hiện giảm thiểu/thay thế/tái chế. Cách để tạo ra những sản phẩm thân thiện với môi trường nhất

Giảm thiểu nguyên liệu đóng gói

Thay thế các vật liệu đóng gói thân thiện với môi trường  hơn

Tái chế dễ dàng và giảm thiểu nguy hại đến môi trường