Lợi ích

Lợi ích của bạn khi sử dụng sản phẩm của Eltete Việt Nam

 

 

Tiết kiệm

Nguyên vật liệu, vận chuyển, lưu kho, tái chế, chi phí nhân công và thời gian

 

 

Khối lượng

Bằng việc giảm thiểu vật liệu đóng gói, bạn sẽ cần ít không gian trong kho và có thể chứ nhiều hàng hơn

 

 

Sự đổi mới

Bạn sẽ là người đầu tiên hưởng lợi ích từ những sản phẩm của chúng tôi liên tục cải tiến và đổi mới

 

 

Thiết kế, nghiên cứu & Phát triển

Dựa và việc nghiên cứu chi tiết vào mỗi ứng dụng cụ thể, chúng tôi có thể thiết kế cho bạn một giải pháp đóng gói tối ưu, nhằm đảm bảo tính chắc chắn và một số các yêu cầu khác

 

 

Quá trình vận chuyển

Lựa chọn đóng gói bảo vệ an toàn, nhẹ và chất lượng cao sẽ tránh được các khiếu nại của khách hàng và hoạt động hiệu quả trong suất quá trình vận chuyển

 

 

Môi trường 

Khí thải CO2 Công ty của bạn sẽ được giảm thiểu do sử dụng vật liệu đóng gói bằng giấy Carton 100% có thể tái chế được

 

 

 

Hình ảnh

Bạn sẽ nhận được những lợi ích từ một Công ty có hình ảnh tốt hơn bằng việc sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường

 

 

 

Tái chế 

Lợi ích cuối cùng mà khách hàng của bạn nhận được là hàng hóa của họ không bị hư hỏng, có thể dễ dàng mở gói bao bì và loại bỏ bao bì đóng gói vận chuyển

 

 

Nơi cung cấp dịch vụ

Lô 3, KCN Bình Đường, Phường An Bình, Thị Xã Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam