Thanh nẹp giấy

Thanh nẹp giấy được Eltete thiết kế với nhiều lớp chắc chắn nhằm bảo vệ hình dạng của hầu hết sản phẩm trong quá trình vận chuyển, bốc dỡ và lưu kho. Nhiều ngành công nghiệp đang sử dụng sản phẩm của chúng tôi như một cách để tối ưu hóa những lợi ích về kinh tế, môi trường cũng như vô vàn các lợi ích khác.

Sử dụng 100% giấy có thể tái chế. Giảm thiểu nguyên liệu - Tối đa hóa lợi ích