ELTETE TOÀN CẦU

Trụ sở chính Eltete
Eltete TPM Ltd 
Varastokuja 5 

P.O.Box 94 
07901 Loviisa 
Finland
Tel.   +358-19-51031  
Fax +358-19-5103200  

Công Ty TNHH Eltete Việt Nam
Lô 3, KCN Bình Đường,
Phường An Bình, Thị Xã Dĩ An,
Tỉnh Bình Dương
Việt Nam.
Tel: 0274 3 793530
Fax: 0274 3 793528
Email: yen@eltete.com.vn

 
ELTETE INTERNATIONAL

 

© ELTETE VIỆT NAM